ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Μνημόνια Συνεργασίας

Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με τους παρακάτω φορείς και επιχειρήσεις :

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τους παρακάτω φορείς και επιχειρήσεις :