ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Καθηγητή κ. Τσιάντου

Τα μαθήματα του Καθηγητή κ. Τσιάντου θα ξεκινήσουν την δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου ( που ξεκινά στις 9/10/2016)

 

Ο καθηγητής

Δρ. Βασίλειος Τσιάντος