ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Καθηγητή κ. Τσιάντου

Τα μαθήματα του καθηγητή κ. Τσιάντου για το χρονικό διάστημα από 17/10/2016 μέχρι και τις 21/10/2016 αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

Ο καθηγητής

Δρ. Βασίλειος Τσιάντος