ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Δρ. Βασίλη Τσιάντου

Τα μαθήματα του καθηγητή Βασίλη Τσιάντου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017.