ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Δρ. Λ.Μαγκαφά

Η αναπλήρωση του μαθήματος  “ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ " θα πραγματοποιηθεί τη:

α) Δευτέρα 8/5/2017 και ώρα 16.50 -  18:30 και

β) Δευτέρα  22/5/2017 και ώρα 16:50 - 18:30.

 

Η αναπλήρωση του μαθήματος  “ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ " θα πραγματοποιηθεί τη:

α) Δευτέρα 15/5/2017 και ώρα 08.15 – 09.55 και

β)Δευτέρα  29/5/2017 και ώρα 08:15 – 09.55.

 

 

Με τιμή

Καθηγητής Λ.Μαγκαφάς

Πρόεδρος του Τμήματος

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ ΑΜΘ