ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Οδηγίες πρωτοετών Ακαδ. έτους 2017-2018 - Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας

Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας

Δεδομένου του ότι όλη η διαδικασία εγγραφής γίνεται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθίσταται αναγκαία η παροχή στοιχείων που διευκολύνουν την ταυτοπροσωπία των εγγεγραμμένων φοιτητών και φοιτητριών, τόσο κατά τις ακαδημαϊκές όσο και κατά τις διοικητικές διαδικασίες του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε συνέχεια της εγγραφής πρέπει κατά τις ημερομηνίες 25.09.2017 έως 13.10.2017 να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με εξουσιοδότηση τα παρακάτω:

  1. Η Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής με ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  2. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Μόνο για τους άρρενες όπου θα φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων χρειάζεται για την αναβολή στράτευσης).
  2. Βεβαίωση ΑΜΚΑ – Υπεύθυνη Δήλωση

Στην περίπτωση που τα παραπάνω (φωτογραφία, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή και Πιστοποιητικό Γέννησης) αποσταλούν ταχυδρομικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική Αίτηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή. (Υπόδειγμα Αίτησης)

Η ταυτοποίηση των στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών (δηλ. η ταυτοπροσωπία τους) από τη Γραμματεία του Τμήματός και ακολούθως η απόδοση σε αυτούς/ες των κωδικών για χρήση των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθεί μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο, των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Τ.Κ. 65404 ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2510 462 141, 2510 462142

FAX: 2510462348

EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τα μαθήματα ξεκινούν στις 2.10.2017

 

e-Υπηρεσίες

Σημαντικός αριθμός διαδικασιών συνδέονται με τη φοίτηση και πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα από εφαρμογές του Τ.Ε.Ι. ή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Όλες οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες με τους ίδιους κωδικούς (username & password). Για λόγους ασφάλειας οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί και αυστηρά προσωπικοί για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια.

Η παραλαβή των κωδικών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες γίνεται κατά την εγγραφή στο Τ.Ε.Ι. (ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ E-MAIL ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΗ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δύο παραπάνω στοιχεία (username & password) είναι αυστηρώς προσωπικά, καθώς με αυτά οι φοιτητές/τριες αποκτούν πρόσβαση και αναγνωρίζονται ως χρήστες (login) σε μία σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. και του Υπουργείου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι φοιτητές/τριες να τα διατηρούν μυστικά και να τα απομνημονεύουν ή να τα καταγράφουν με τρόπο που να καθιστά δυνατή την επανάκτησή τους.

Εγγραφή στα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου

Η εγγραφή των πρωτοετών στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου γίνεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (θα δείτε ανακοίνωση στο site του Τμήματος) - το οποίο ορίζεται από κάθε Τμήμα και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά. Η εγγραφή στα μαθήματα αποτελεί διαδικασία που ακολουθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με την έναρξη κάθε εξαμήνου. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά η δήλωση προτίμησης μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας.