ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση της Επίκουρης Καθηγήτριας Δρ. Παπαδοπούλου Παναγιώτας.

Η κ. Παπαδοπούλου Παναγιώτα την εβδομάδα από 2/10/2017 έως και 6/10/2017 θα βρίσκεται σε εκπαιδευτικό ταξίδι για το λόγο αυτό τα μαθήματα Ηλεκτρονικά ΙΙ και Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 3/10/2017, Τετάρτη 4/10/2017 και την Παρασκευή 6/10/2017. Η αναπλήρωση των μαθημάτων αυτών θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

         

 

Το εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την επίβλεψη του κ. Τραμαντζά Κωνσταντίνου