ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, θα πρέπει να προσέλθουν την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:00 στο εργαστήριο των ΣΑΕ για να χωριστούν σε ομάδες.

 

Ο καθηγητής του μαθήματος

Δρ. Παναγιώτης Κόγιας

 Καθηγητής Εφαρμογών