ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Εργαστήριο Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC)

Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών  (PLC), θα πρέπει να προσέλθουν την Παρασκευή  6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 στο εργαστήριο των ΣΑΕ για να χωριστούν σε ομάδες.

                                               Ο καθηγητής του μαθήματος

                                                                                                                             

                                                    Δρ. Παναγιώτης Κόγιας

                                                     Καθηγητής Εφαρμογών