ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Εργαστήριο Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο Εισαγωγή στην Εμβιομηχανικήθα πρέπει να προσέλθουν την Παρασκευή  6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 στο εργαστήριο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για να χωριστούν σε ομάδες.

 

Οι διδάσκοντες του εργαστηρίου.