ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Η Τελική Εξέταση στο Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/12/2017 στο Εργαστήριο Σ.Α.Ε. σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Ώρα
Όσοι Φοιτητές έχουν Επώνυμο από Α έως Κ 9:00-10:30
Όσοι Φοιτητές έχουν Επώνυμο από Λ έως Ω 10:30-12:00

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!: Τα κινητά απαγορεύονται αυστηρά. Φοιτητής που θα βγάλει κινητό αυτόματα παραδίδει την κόλα του και αυτή μηδενίζετε.

Από το Εργαστήριο