ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η Τελική Εξέταση στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Προγραμματισμού, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/12/2017 στο Εργαστήριο Σ.Α.Ε. σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Ώρα
Όσοι Φοιτητές έχουν Επώνυμο από Α έως Κ 12:30-13:30
Όσοι Φοιτητές έχουν Επώνυμο από Λ έως Ω 13:30-14:30

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!: Τα κινητά απαγορεύονται αυστηρά. Φοιτητής που θα βγάλει κινητό αυτόματα παραδίδει την κόλα του και αυτή μηδενίζετε.

Από το Εργαστήριο