ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Αναβολή εξέτασης Εργασιών του μαθήματος Επιχειρηματικότητα

Η προγραμματισμένη εξέταση των εργασιών του μαθήματος Επιχειρηματικότητα την Πέμπτη 07/12/2017 αναβάλλεται για την Πέμπτη 14/12/2017.  Η ώρα εξέτασης παραμένει η ίδια (08:30 π.μ.).

 

Ο Καθηγητής

Δρ. Λ. Μαγκαφάς