ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

                                  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ
                                                               ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
                                                                ANAKΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό στους Σπουδαστές ότι το Εργαστήριο των Ηλεκτρονικών Ισχύος δεν θα εξεταστεί στην Αίθουσα του Εργαστηρίου στις 15/01/2018, αλλά μέσω Project, το περιεχόμενο του οποίου καθώς και οι σχετικές οδηγίες (εμφάνισης και ημερομηνίας παράδοσης) θα αναρτηθούν στο e-class.

 

 Αναλυτικα η ανακοίνωση στον σύδεσμο που ακολουθεί :  (pdf)                                                                                                                                                                                                                      Ο Διδάσκων
                                                                                                                           Δρ. Ιωάννης Χ. Δερμεντζόγλου
                                                                                                                                  Επίκουρος Καθηγητής