ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ( PLC)

Η τελική εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος PLC για τους σπουδαστές όλων των ομάδων καθώς και για τους σπουδαστές που το έχουν για τελική εξέταση, θα γίνει την Δευτέρα 15-1- 2018 η ώρα 10:00 στην αίθουσα του εργαστηρίου ΣΑΕ.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Δρ. Παναγιώτης Κόγιας
Καθηγητής Εφαρμογών