ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Ισχύος και κινητήριων συστημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Γίνεται γνωστό στούς σπουδαστές ότι το Project που αφορά την εξέταση της θεωρίας του μαθήματος "Ηλεκτρονικά Ισχύος" για την εξεταστική του Χειμερινού Εξαμήνου , έχει αναρτηθεί στο e-class . Oι σπουδαστές να ακολουθήσουν τις οδηγίες στο ακέραιο.

                                                                             

                                                                                       Ο Διδάσκων

                                                                            Δρ. Ιωάννης Χ. Δερμετζόγλου 

                                                                              Επίκουρος Καθηγητής