Τελική Εξέταση του εργαστηρίου "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ"

Εκτύπωση

Σας ανακοινώνουμε ότι :

Η Τελική Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ" θα πραγματοποιηθεί :

Την Τρίτη 05/06/2018 στο Εργαστήριο ΕΗΕ στις 10:00 έως 11:00 π.μ.  και αφορά τους σπουδαστές των εργαστηριακών ομάδων Ε1 και Ε2.

Την Τετάρτη 06/06/2018 στο Εργαστήριο ΕΗΕ στις 10:00 με 11:00 π.μ.  και αφορά τους σπουδαστές των εργαστηριακών ομάδων Ε3, Ε4 και Ε5 καθώς και όσους έχουν δηλώσει το εργαστηριακό μάθημα για τελική εξέταση.

 

Οι διδάσκοντες του εργαστηρίου.