ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εκτύπωση

Η τελική εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος θα πραγματοποιηθεί για όλες τις ομάδες την Πέμπτη 24/5/2018 στον χώρο του εργαστηρίου ΣΑΕ ως εξής :

1η και 2η ομάδα της Πέμπτης η ώρα 09.00

3η ομάδα της Πέμπτης και η ομάδα της Δευτέρας η ώρα 10.00

Τελική εξέταση παλιών η ώρα 11.00

 

Ο καθηγητής του μαθήματος

Δρ.  Παναγιώτης Κόγιας

Καθηγητής Εφαρμογών