ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Εργαστήριο)

Εκτύπωση
Η παρουσίαση των project για το εργαστήριο των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου θα γίνει την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 από τις 09.00 έως τις 12.00 στον χώρο του εργαστηρίου.
 
Ο υπεύθυνος του μαθήματος
 
Δρ. Παναγιώτης Κόγιας
Καθηγητής Εφαρμογών