Ανακοίνωση Μαθήματος Πολιτικής Οικονομίας

Εκτύπωση

Την Πέμπτη 7-6-2018 και ώρα 9.00 στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών θα γίνει παρουσίαση των εργασιών του Μαθήματος Πολιτικής Οικονομίας  από τους Φοιτητές ή Φοιτήτριες  που  δεν κατέστει δυνατόν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Διδάσκων


Καθηγητής Λ.Μαγκαφάς