ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Πρόγραμμα Χειμερινής Εξεταστικής Περιόδου 2016-2017

Δείτε ή κατεβάστε το Πρόγραμμα, πατώντας εδώ. ΝΕΟ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2017 11:48

Νέα παράταση (τελική) στις Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-18

Νέα παράταση (τελική) στις δηλώσεις των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 μέχρι και τις  01/12/2017.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγξουν ότι η δήλωσή τους απεστάλη επιτυχώς.

Η Γραμματεία του Τμήματος

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2017 13:03

Τελική εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι"

Η τελική εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι" θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων:

 

  • Την Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2018, 11:00-12:00, για τους σπουδαστές των εργαστηριακών ομάδων 1,2,3 και 4.
  • Την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018, 10:00-11:00, για τους σπουδαστές των εργαστηριακών ομάδων 5,6 και για όσους έχουν δηλώσει για τελική εξέταση. 

 

 

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου

Νικόλαος Μπρούσας

Οδηγός Σπουδών

Δείτε ή κατεβάστε τον οδηγό σπουδών, πατώντας εδώ.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης.

Το κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες και για κάθε μάθημα πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 10 εβδομάδες διδασκαλίας ώστε να θεωρείται ότι το μάθημα διδάχθηκε.

Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εφαρμογής.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν :

  • Μαθήματα Γενικής Υποδομής με στόχο τη δημιουργία του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου για την κατανόηση των μαθημάτων που ακολουθούν.
  • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής με στόχο να προετοιμάσουν τους σπουδαστές για την πληρέστερη κατανόηση των μαθημάτων ειδικότητας.
  • Μαθήματα Ειδικότητας τα οποία διαπραγματεύονται την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται στα ειδικότερα γνωστικά πεδία του κλάδου.
  • Μαθήματα (ΔΟΝΑ) σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας, τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, την ασφάλεια στην εργασία, τη διαχείριση και νομοθεσία τεχνικών έργων.
  • Προαιρετικά μαθήματα γενικής ή εξειδικευμένης μόρφωσης καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  • Ξένη γλώσσα. Με στόχευση στην τεχνική ορολογία της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου.

Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Πτυχιακή Εργασία και πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 14 Δεκέμβριος 2015 22:43

Αναβολή μαθήματος "Μελέτες Χαρακτηρισμού Υλικών"

Το μάθημα Μελέτες Χαρακτηρισμού Υλικών την 12-12-2017 αναβάλλεται λόγω προσωπικού κωλύματος του Διδάσκοντα.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνενόηση με τους φοιτητές.

 

Ο Καθηγητής

Δρ. Λ. Μαγκαφάς

Σελίδα 1 από 24