ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ « ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ ΑΜΘ, στη συνεδρίασή της αριθμός 9/28.3.2018, αποφάσισε την προκήρυξη για πλήρωση της θέσης Διευθυντή του νέου θεσμοθετημένου εργαστηρίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) άρθρο 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου».

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή.

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση και  βιογραφικό σημείωμα/υπόμνημα.

Η εκλογή θα διεξαχθεί στις 2/7/2018 στην αίθουσα ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ.

Το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή του Διευθυντή του εν λόγω Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.

Oλόκληρη η ανακοίνωση εδώ

Ο Πρόεδρος  του Τμήματος

Καθ. Λυκούργος Μαγκαφάς

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2018 21:24

Πρόσκληση Φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο (01.10.2018-31.03.2019). 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 15.06.2018 έως 31.07.2018.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019

Δικαίωμα συμμετοχής

-       Πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

-       Πτυχιούχοι από ΑΕΙ εξωτερικού

 

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

-       1 έως 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 έως 13.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

-       Αίτηση για κατάταξη (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία).

-       Αντίγραφο πτυχίου

-       Αναλυτική Βαθμολογία

-       Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών (για πτυχιούχους εξωτερικού)

 

Εξεταζόμενα μαθήματα

  1.        i.      Ηλεκτρικά Κυκλώματα
  2.       ii.      Μαθηματικά
  3.      iii.      Φυσική

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων:  3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2018

Αναλυτικά η ανακοίνωση και η εξεταζόμενη ύλη (εδώ)

Ανακοίνωση μαθήματος Οπτοηλεκτρονικής

Την Πέμπτη 7-6-2018 και ώρα 10.00 στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών θα γίνει η παρουσίαση των εργασιών του Μαθήματος Οπτοηλεκτρονικής.

 

Ο Διδάσκων

Δρ. Μ. Χανιάς

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 06 Ιούνιος 2018 13:09

Ανακοίνωση Μαθήματος Πολιτικής Οικονομίας

Την Πέμπτη 7-6-2018 και ώρα 9.00 στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών θα γίνει παρουσίαση των εργασιών του Μαθήματος Πολιτικής Οικονομίας  από τους Φοιτητές ή Φοιτήτριες  που  δεν κατέστει δυνατόν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Διδάσκων


Καθηγητής Λ.Μαγκαφάς

Σελίδα 1 από 7