ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Κανονισμός εξετάσεων

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται βάσει του Κανονισμού Διεξαγωγής Εξετάσεων, το πλήρες κέιμενο μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κανονισμός εξετάσεων