ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση μαθήματος Οπτοηλεκτρονικής

Την Πέμπτη 7-6-2018 και ώρα 10.00 στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών θα γίνει η παρουσίαση των εργασιών του Μαθήματος Οπτοηλεκτρονικής.

 

Ο Διδάσκων

Δρ. Μ. Χανιάς