ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

dermentzoglou karakoulidis kogia fotini kogias
Δερμεντζόγλου Ιωάννης Καρακουλίδης Κωνσταντίνος Κόγια Φωτεινή Κόγιας Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Καθηγήτρια Εφαρμογών Καθηγητής Εφαρμογών
magafas nophoto mpantekas  
Μαγκαφάς Λυκούργος Μιχαήλ Ανέστης Μπαντέκας Δημήτριος  
Καθηγητής Καθηγητής Εφαρμογών Καθηγητής  
papadopouloupana potolias tsiantos nophoto
Παπαδοπούλου Παναγιώτα Ποτόλιας Κωνσταντίνος Τσιάντος Βασίλειος Φαντίδης Ιάκωβος 

Επίκουρος Καθηγήτρια

Επίκουρος Καθηγητής

Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής