ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

dermentzoglou karakoulidis kogia fotini kogias
Δερμεντζόγλου Ιωάννης Καρακουλίδης Κωνσταντίνος Κόγια Φωτεινή Κόγιας Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Καθηγήτρια Εφαρμογών Καθηγητής Εφαρμογών
magafas nophoto mpantekas  papadopouloupana
Μαγκαφάς Λυκούργος Μιχαήλ Ανέστης Μπαντέκας Δημήτριος Παπαδοπούλου Παναγιώτα
Καθηγητής Καθηγητής Εφαρμογών Καθηγητής Επίκουρος Καθηγήτρια
potolias tsiantos fantidis photo chanias photo
Ποτόλιας Κωνσταντίνος Τσιάντος Βασίλειος Φαντίδης Ιάκωβος  Χανιάς Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής

Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής