ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

dermentzoglou karakoulidis kogia fotini kogias
Δερμεντζόγλου Ιωάννης Καρακουλίδης Κωνσταντίνος Κόγια Φωτεινή Κόγιας Παναγιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Καθηγητής Εφαρμογών Καθηγήτρια Εφαρμογών Καθηγητής Εφαρμογών
magafas nophoto mpantekas  
Μαγκαφάς Λυκούργος Μιχαήλ Ανέστης Μπαντέκας Δημήτριος  
Καθηγητής Καθηγητής Εφαρμογών Καθηγητής  
papadopouloupana potolias tsiantos
Παπαδοπούλου Παναγιώτα Ποτόλιας Κωνσταντίνος Τσιάντος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγήτρια Επίκουρος Καθηγητής Καθηγητής