ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γραμματείας

Μπορείτε να ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για την αναλυτική σας βαθμολογία, για τις δηλώσεις μαθημάτων που έχετε υποβάλει καθώς και να υποβάλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά.

Εισαγωγή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γραμματείας (e-Γραμματεία)

Οδηγίες Χρήσης