ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου - ΠΑΣΟ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, αλλάζει ο τρόπος διανομής και τα κριτήρια καθορισμού των δικαιούχων του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).

Οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για τη χορήγηση του πάσο, από το δικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr

Σχετικό ενημερωτικό έγγραφο