ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Διοικητικό Προσωπικό

nofemalephoto nophoto
Ντουχανιάρη Ειρήνη Κατσώνης Δημήτρης
Γραμματεία Γραμματεία