ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση για το εργαστήριο "Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα"

E-mail Εκτύπωση PDF

Δείτε ή κατεβάστε την ανακοίνωση, πατώντας εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2016 12:10

Αξιολόγηση υποψηφίων Εργαστηριακών-Επιστημονικών Συνεργατών

E-mail Εκτύπωση PDF

Δείτε ή κατεβάσε την εισηγητική έκθεση της επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων Εργαστηριακών - Επιστημονικών Συνεργατών, πατώντας εδώ.

Δείτε ή κατεβάστε το Παράρτημα με τους πίνακες των αποτελεσμάτων, πατώντας εδώ.

Προγράμματα κανονικής και εμβόλιμης Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

E-mail Εκτύπωση PDF

Δείτε ή κατεβάστε το Πρόγραμμα της κανονικής Εξεταστικής Περιόδου του Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016, πατώντας εδώ.

Δείτε ή κατεβάστε το Πρόγραμμα της εμβόλιμης Εξεταστικής Περιόδου του Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016, πατώντας εδώ.

Δείτε ή κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ (άρθρο 6, παρ.3), πατώντας εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2016 12:34

Ανακοίνωση από τον κ. Δερμεντζόγλου

E-mail Εκτύπωση PDF

Δείτε ή κατεβάστε την ανακοίνωση, πατώντας εδώ.

Οδηγός Σπουδών

E-mail Εκτύπωση PDF

Δείτε ή κατεβάστε τον οδηγό σπουδών, πατώντας εδώ.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης.

Το κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες και για κάθε μάθημα πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 10 εβδομάδες διδασκαλίας ώστε να θεωρείται ότι το μάθημα διδάχθηκε.

Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εφαρμογής.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν :

  • Μαθήματα Γενικής Υποδομής με στόχο τη δημιουργία του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου για την κατανόηση των μαθημάτων που ακολουθούν.
  • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής με στόχο να προετοιμάσουν τους σπουδαστές για την πληρέστερη κατανόηση των μαθημάτων ειδικότητας.
  • Μαθήματα Ειδικότητας τα οποία διαπραγματεύονται την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται στα ειδικότερα γνωστικά πεδία του κλάδου.
  • Μαθήματα (ΔΟΝΑ) σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας, τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, την ασφάλεια στην εργασία, τη διαχείριση και νομοθεσία τεχνικών έργων.
  • Προαιρετικά μαθήματα γενικής ή εξειδικευμένης μόρφωσης καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  • Ξένη γλώσσα. Με στόχευση στην τεχνική ορολογία της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου.

Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Πτυχιακή Εργασία και πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 14 Δεκέμβριος 2015 22:43

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

E-mail Εκτύπωση PDF

Δείτε ή κατεβάστε το σχετικό έγγραφο, πατώντας εδώ.

Ανακοίνωση από τη Γραμματεία σχετικά με προϋποθέσεις λήψης πτυχίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Δείτε ή κατεβάστε την ανακοίνωση, πατώντας εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2015 14:05

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

E-mail Εκτύπωση PDF

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο, πατώντας εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος 2015 10:27

Ημερομηνίες έναρξης - λήξης μαθημάτων εξετάσεων και διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

E-mail Εκτύπωση PDF

Δείτε ή κατεβάστε τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πατώντας εδώ.

Θέματα Μετεγγραφών - Νομοθεσία

E-mail Εκτύπωση PDF

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία, πατώντας εδώ.