ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Τομείς - Εργαστήρια

  • Τομέας Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μετρήσεων

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας

Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτρικών & μη Ηλεκτρικών Μεγεθών

Εργαστήριο Ηλεκτρολογικού Σχεδίου

  • Τομέας Ηλεκτρονικής και ΣΑΕ

Εργαστήριο Σ.Α.Ε & Βιομηχανικών Αυτοματισμών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων & Μικροϋπολογιστών

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

  • Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος & Ηλεκτρικών Κινητήριων Συστημάτων

Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας & Τεχνολογίας Υψηλών Τάσεων

Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων