ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Αυτοματοποίηση Αισθητηρίων Συστημάτων - Επαναλητπικό μάθημα

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 08-06-2018 στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 201 επαναληπτικό μάθημα που θα συνοψίζει την εξεταστέα ύλη του μαθήματος, ενόψει της επικείμενης γραπτής εξέτασης.
 
Ο Διδάσκων,
Κων/νος Τσίκνας