ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Τεχνικοί Εργαστηρίων - Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

kazolis lazidis magafa mprousas
Καζόλης Δημήτριος Λαζίδης Γεώργιος Μαγκαφά Αικατερίνη Μπρούσας Νικόλαος
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τεχνικός Εργαστηρίων Τεχνικός Εργαστηρίων
nophoto fourkalidis
Τραμαντζάς Κωνσταντίνος Φουρκαλίδης Χαράλαμπος
Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό