ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019

Δικαίωμα συμμετοχής

-       Πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

-       Πτυχιούχοι από ΑΕΙ εξωτερικού

 

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

-       1 έως 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 έως 13.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

-       Αίτηση για κατάταξη (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία).

-       Αντίγραφο πτυχίου

-       Αναλυτική Βαθμολογία

-       Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών (για πτυχιούχους εξωτερικού)

 

Εξεταζόμενα μαθήματα

  1.        i.      Ηλεκτρικά Κυκλώματα
  2.       ii.      Μαθηματικά
  3.      iii.      Φυσική

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων:  3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2018

Αναλυτικά η ανακοίνωση και η εξεταζόμενη ύλη (εδώ)