ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, μπορείτε να το κατεβάσετε, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, μπορείτε να το κατεβάσετε, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο.