ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση Φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο (01.10.2018-31.03.2019). 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 15.06.2018 έως 31.07.2018.