ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Έναρξη μαθημάτων 02-10-2017
Λήξη μαθημάτων 12-01-2018
Έναρξη Εξεταστικής περιόδου 22-01-2018
Λήξη Εξεταστικής περιόδου 09-02-2018
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Έναρξη μαθημάτων 20-02-2018
Λήξη μαθημάτων 01-06-2018
Έναρξη Α' Εξεταστικής περιόδου 11-06-2018
Λήξη Α' Εξεταστικής περιόδου 29-06-2018
Έναρξη Β' Εξεταστικής περιόδου 03-09-2018
Λήξη Β' Εξεταστικής περιόδου 21-09-2018