ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση εργαστήριο ΣΑΕ

Από το εργαστήριο ΣΑΕ ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 14-5-2018 και ώρα 10.00 το πρωί, θα γίνει ένα συμπληρωματικό μάθημα για όσους σπουδαστές έχουν τρεις απουσίες καθώς και για όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν για βελτίωση των γνώσεών τους.
 
Ο καθηγητής του εργαστηρίου ΣΑΕ
 
Δρ. Παναγιώτης Κόγιας
Καθηγητής Εφαρμογών