ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η τελική εξέταση του Εργαστηρίου

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ»

για τους φοιτητές που

δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο στην τελική εξέταση

και για όσους

επιθυμούν να επανεξεταστούν

θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στις 11 το πρωί.

Από το Εργαστήριο