ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Περιγράμματα Μαθημάτων Β΄ Εξαμήνου

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΦΕ ΠΜ
1 ΒΝ1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ gr-en ΜΓΥ Υ 5 0 5 225 7,50
2 ΒΝ2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ I gr-en ΜΓΥ Υ 3 2 5 165 6,00
3 ΒΝ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ gr-en ΜΕΥ Υ 3 2 5 165 6,00
4 ΒΝ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ gr-en ΜΕΥ Υ 2 3 5 135 4,50
5 ΒΝ5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ gr-en ΜΓΥ Υ 2 0 2 90 3,00
6 ΒΝ6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ gr-en ΔΟΝΑ Υ 2 0 2 90 3,00
ΣΥΝΟΛΟ: 17 7 24 870 30,00