ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Περιγράμματα Μαθημάτων Ε΄ Εξαμήνου

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΦΕ ΠΜ
1 ΕΝ1 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ gr-en ΜΕΥ Υ 3 2 5 165 6,00
2 ΕΝ2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ gr-en ΜΕ Υ 3 2 5 165 6,00
3 ΕΝ3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ gr-en ΜΕΥ Υ 3 0 3 135 6,00
4 ΕΝ4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι gr-en ΜΕ Υ 4 4 8 240 9,00
5 ΕΝ5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ gr-en ΔΟΝΑ   Υ  3  0       3  135  3,00
ΣΥΝΟΛΟ: 16 8 24 840 30,00