ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Περιγράμματα Μαθημάτων Η΄ Εξαμήνου

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ             ΠΜ
1 H1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ             10,00
2 H2 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ             20,00