ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ορκωμοσία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ στις 27 Μαΐου 2016

H ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ ΑΜΘ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2016 και ώρα 11:30 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο.

Οι υποψήφιοι Πτυχιούχοι θα πρέπει να παραστούν στη Γραμματεία του Τμήματος στις 10:00 π.μ. με το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).