ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση Φοιτητών για συµµετοχή στο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης µέσω ΕΣΠΑ

Δείτε την ανακοίνωση, πατώντας εδώ.

Σημείωση
Μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση και οι φοιτητές

- που θα είναι στο 7ο εξάμηνο μετά την 1/9/2016

- που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης μετά 
την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2016

Οι παραπάνω περιπτώσεις δεν προσκομίζουν τώρα τη Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης από τη Γραμματεία του Τμήματος.