ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση Φοιτητών για συµµετοχή στο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης µέσω ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Ενηµερώνουµε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγµατοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» ναΕΠΙΚΟΙNΩΝΗΣΟΥΝ  ΑΜΕΣΑ με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΗΛ. 2510462151 & http://work.teiemt.gr/