ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Μετεγγραφές φοιτητών 2016-2017

Οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την ηλεκτρονική έγγραφή τους, εφόσον επιθυμούν την υποβολή αίτησης μετεγγραφής κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καλούνται να προσέλθουν στις Γραμματείες των Τμημάτων, και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, να παραλάβουν κατά προτεραιότητα κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες, που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης μετεγγραφής, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Για εξαιρετικούς λόγους, που καθιστούν αδύνατη την αυτοπρόσωπη παρουσία, ο φοιτητής/τρια αποστέλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος με θεώρηση ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής του από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του, για την κατά προτεραιότητα χορήγηση κωδικών πρόσβασης, λόγω συμμετοχής στη διαδικασία των μετεγγραφών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Προσωπικό e- mail απαραίτητο