ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Διαδικασία ταυτοπροσωπίας και οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υ.Π.Π.Ε.Θ. πρέπει να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας  στις γραμματείες των τμημάτων τους, καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά από Τρίτη 27-09-2016 έως Παρασκευή 07-10-2016 και ώρες 10:00 έως 14:00.

1. Αίτηση εγγραφής (εκτύπωση από το site του Υπουργείου Παιδείας)

2. Φωτοτυπία ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Διαβατήριο

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (ΕΝΤΥΠΟ)

4. Πιστοποιητικό γέννησης (Μόνο για αγόρια, όπου να φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων χρειάζεται για την αναβολή στράτευσης)

6. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής ταυτότητας έγχρωμες

7. Μόνιμη Διεύθυνση φοιτητή

8. Προσωπικό e-mail

Όσοι φοιτητές διαγράφηκαν από άλλα Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ προκειμένου να κάνουν την ηλεκτρονική εγγραφή και δεν το δήλωσαν κατά την εγγραφή (ταυτόχρονα) θα προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ το οποίο ήταν προηγουμένως γραμμένοι.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή ή νομίμως από αυτόν εξουσιοδοτημένου προσώπου στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του (σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 151869/Α3/16-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας), υποβάλλοντας θεωρημένη (για τη γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός του μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης, ώστε στη συνέχεια να λάβει μέρος στη διαδικασία μετεγγραφών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Τα δικαιολογητικά μπορούν οι φοιτητές να τα καταθέσουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή τα στείλουν ταχυδρομικώς/απλά ή courier στη διεύθυνση:

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Τ.Κ. 65404 ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2510 462 142 / 141

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, ή για περίπτωση επιτυχόντα που δεν ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και πλήρως  τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο η σχετική αίτηση όσο και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον επιτυχόντα απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με πιθανή υποχρέωση φυσικής παρουσίας στη Γραμματεία του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος. Επιτυχών που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία των προηγουμένων εδαφίων αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα έτη για το συγκεκριμένο Τμήμα Επιτυχίας του.

Ο Προσωπικός κωδικός κάθε φοιτητή θα σταλεί στο e-mail της εγγραφής του φοιτητή.

Με τον παραπάνω κωδικό οι φοιτητές: 

Α) θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας όπου θα δηλώσουν, κατά τις ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα, τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθούν κάθε εξάμηνο.

Β) θα δηλώνουν τα συγγράμματα που επιθυμούν κάθε εξάμηνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eudoxus.gr

Γ) θα κάνουν αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/πάσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submit-academicid.minedu.gov.gr

Δ) θα μπορούν να ενημερώνονται για τη σπουδαστική τους κατάσταση και τη βαθμολογία τους και να κάνουν αίτηση για πιστοποιητικά σπουδών.

Επίσης έχει πρόσβαση στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ECLASS): H πρόσβαση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://eclass.teiemt.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (EMAIL): Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι της μορφής Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . H πρόσβαση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://webmail.teiemt.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI): Οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας δίνονται στη διεύθυνση http://noc.teikav.edu.gr/wifi/teikav_wifi.pdf ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (VPN): Οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας δίνονται στη διεύθυνση http://noc.teikav.edu.gr/vpn.html

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο είτε εγγράφως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του και μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:   https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp  . Ο τρόπος της έγγραφης συμπλήρωσης παραμένει για τους φοιτητές που το προτιμούν.

Τα μαθήματα ξεκινούν Δευτέρα 03-10-2016 και το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Όσοι φοιτητές δεν πρόλαβαν να γραφτούν ηλεκτρονικά πρέπει έως τις 12.10.2016 να καταθέσουν αίτηση οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο τίτλο Λυκείου σε φωτοτυπία.
  2. Δύο (2) φωτογραφίες.
  3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας,
  4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ για τα αγόρια με νέο τύπο Α.Τ..
  5. Αντίγραφο Βεβαίωσης Πρόσβασης.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/1986 ότι δεν είναι ταυτόχρονα γραμμένοι σε άλλο τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού.
  7. Ατομικό Στατιστικό Δελτίο ΣΕ – 11.
  8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

( Το έντυπο 7 δίνεται από το Τμήμα)

ΚΑΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ 03.10.2016

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.