ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Θεωρία

Η διδασκαλία του θεωρητικού μέρους του μαθήματος Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι, θα πραγματοποιείται στην αίθουσα 201.

Η συγκεκριμένη αίθουσα βρίσκεται στο κτήριο της βιβλιοθήκης στον 2ο όροφο.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος.

Κυριάκος Οβαλιάδης