ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Oμάδες Εργαστηρίων

Οι ομάδες των εργαστηρίων :

PLC  :  Δείτε , κατεβάστε την ανακοινωση των ομάδων εδώ.