ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Δρ. Κ. Ποτόλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα μαθήματα του Επίκουρου καθηγητή Κ. Ποτόλια 

Ενεργειακός Σχεδιασμός              15/11/2016
Νομοθεσία Ασφάλεια Εργασίας    16/11/2016

Aναβάλλονται και θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

Επίκουρος καθηγητής
Κ. Ποτόλιας