ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

1) Κάθε φοιτητής πρέπει να δηλώσει ένα επιλογής υποχρεωτικό από κάθε μια  από τις παρακάτω τρεις ομάδες μαθήματων

2) Ένα προαιρετικό από την ομάδα 1      

3) Δυο προαιρετικά από τις ομάδες 2 και 3 για τα οποία μπορεί να είναι και τα δυο από την ομάδα 2 ή ένα από την ομάδα 2 και ένα από την ομάδα 3

4) Όσοι φοιτητές έως τις 30/9/2016 έχουν περάσει τα μαθήματα ΒΝ6. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (παλιό ΒΝ6 Τεχνική Ορολογία (αγγλική), να μην μπορούν να δηλώσουν τα ΣΤΝ6. Τεχνική Ορολογία (αγγλικά) και τα ΣΤΝ6. - ΠΡ. Τεχνική Ορολογία (αγγλικά) - προαιρετικό και αντίστροφα

5) Όσοι φοιτητές έως τις 30/9/2016 έχουν περάσει τα μαθήματα ΓΝ6. Μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών (παλιό  ΓΝ6 Επιχειρησιακή Έρευνα), να μην μπορούν να δηλώσουν τα ΖΝ10 Επιχειρησιακή Έρευνα και ΖΝ10 - ΠΡ.  Επιχειρησιακή Έρευνα - προαιρετικό και αντίστροφα

                                                                               

ΟΜΑΔΑ 1: ΣΤΝ5, ΣΤΝ6., ΣΤΝ7, ΣΤΝ8, ΣΤΝ9, ΣΤΝ10            

ΟΜΑΔΑ 2: ΖΝ5, ΖΝ6, ΖΝ7. ,  ΖΝ8.                              

ΟΜΑΔΑ 3: ΖΝ9, ΖΝ10