ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Εθελοντική ΟΜάδα

Θα θέλαμε να σας ενημέρωσουμε ότι στο ΤΕΙ ΑΜΘ, λειτουργεί ομάδα εθελοντισμού φοιτητών , «Theseus Club- ActWithUs»

Μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους όλες τις σχετικές πληροφορίες.

1) Το site των εθελοντών του ΤΕΙ ΑΜΘ                           :

http://theseus.teiemt.gr/

2) Η σελίδα των εθελοντών του ΤΕΙ ΑΜΘ στο Facebook :

https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%91%CE%9C%CE%98-Theseus-Club-1623460264593993/

Με εκτίμηση

Εθελοντική Ομάδα Theuseus Club- ActWithUs

Τηλ. 2510462124